Vysoké Tatry, 2015
Mixed media.

302 09-18 -- 404 -- 18859/56 -- PSK-HSV (5. 9. 1956) -- 5%. Zadané 29. 1. 1957. Tlač 15. 4 .1957
Druhé, prepracované vydanie. Náklad 15 400. 18,25 PH. 50,10 AH. 51,48 VH.
Papier 1 72 09 01, 63 x 95, 120 gr. Híbkotlačou vytlačili Severoslovenské tlačiarne, n. p. Martin.
X-15031. Cena Kčs 59, -- viaz. 56/VI-8.